มือดีปลอมเว็บไซต์พูโล

หลังจากกลุ่มขบวนการพูโล ใช้สื่อเวปไซด์ในการเคลื่อนไหว โดยใช้เวป http://puloinfo.net/ ล่าสุดมีเวปไซด์ใหม่ หน้าตาเหมือนเวปไซด์ของขบวนการพูโล แต่ ใช้ http://puloinfo.org/home/ ซึ่งออกมาโจมตีพูโลและให้ข้อมูลตรงกันข้าม

ล่าสุดขบวนการขบวนการพูโล ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเวปไชด์ http://puloinfo.net/ โดยระบุว่า บัดนี้ได้มีบุคคลหรือคณะบุคคลได้คัดลอกเว็บไซต์ทางการของเราแล้วเสนอบทความและเนื้อหาบิดเบือนและโจมตีในทางลบโดยมีจุดประสงค์เพื่อหันเหจุดประสงค์ดีสมเหตุสมผลดังต้นและพยายามที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้เลวร้ายยิ่งขึ้น

“ขอประกาศให้ผู้รักสันติทั้งหลายที่กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของการต่อสู้อันชอบธรรมของชนชาวมลายูมุสลิมปาตานีจากงานการประชาสัมพันธ์ของเราบนพื้นฐานแห่งความจริง โปร่งใส ตรงไปตรงมา”

“ในความพยายามที่จะนำมาซึ่งความสงบสุข ความเป็นธรรมและยั่งยืนด้วยการยอมรับของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชาวมลายูปาตานีเองและชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่อยู่ในเขตปาตานีดารุสซาลามนั้น บัดนี้ได้มีบุคคลหรือคณะบุคคลได้คัดลอกเว็บไซต์ทางการของเราแล้วเสนอบทความและเนื้อหาบิดเบือนและโจมตีในทางลบโดยมีจุดประสงค์เพื่อหันเหจุดประสงค์ดีสมเหตุสมผลดังกล่าวข้างต้นและพยายามที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้เลวร้ายยิ่งขึ้น เราขอประนามผู้ที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมอันไร้ความรับผิดชอบนี้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทางการไทยอย่างใกล้ชิดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม”

“และเราขอยืนกรานว่า ไม่ว่าท่าน โดยเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักแม้แต่ค่าของความเป็นคนที่มีอุดมการณ์ชั่วๆ ที่ไม่สามารถมองทะลุว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับชาติของตนเองทั้งในส่วนกลางและตามภูมิภาค และไม่ว่าท่านจะพายามขัดขวางความตั้งใจอันแน่วแน่ของเราสักเพียงใด ก็จะไม่สามารถที่ทำให้เราล้มเลิกการยืนหยัดเพื่อสัจธรรมอันมีเกียรติของเราไปจนกว่าความสำเร็จนั้นจะอยู่ในเงื้อมมือเราในที่สุด เราขอขอปฎิเสธอย่างแข็งขันว่าเว็บไซต์ http://www.puloinfo.org/home นั้นไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีวิกลจริต จึงประกาศมาให้ทราบ” เวปไซด์พูโล ระบุ

ที่มา…fatonionline

About Patani Merdeka
We are one of those organizations who work for humanitarian assistance for the Patani inhabitants not being part of the government but as a private organization, we would be welcoming any news, articles, comments, and video footages regarding Patani region of the Southern Thailand to be published for the purpose to aware the global community in this website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: